Fejerverkai su *Akcija* » SVARBU ŽINOTI APIE FEJERVERKUS

 

BENDRA INFORMACIJA

 

  • Fejerverkai (pirotechnika) pagal pavojingumą skirstomi:

    1) F1 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys labai mažą pavojų, labai mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, taip pat naudoti gyvenamosiose patalpose;

    2) F2 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys mažą pavojų, mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, esančiose lauke;

    3) F3 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys vidutinį pavojų ir skirti naudoti didelėse atvirose teritorijose, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų ribinių (leistinų) dydžių;

    4) F4 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys didelį pavojų ir skirti tvarkyti (prižiūrėti) ir naudoti tik pirotechnikams, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų ribinių (leistinų) dydžių.

 

PAGRINDINIAI SAUGUMO REIKALAVIMAI

 

1. Perkant pirotechniką būtina atkreipti dėmesį į jos išorės stovį. Gaminius laikykite sausoje vietoje, orginalioje pakuotėje. Atminkite, jog pirotechnikos gaminiams netinka drėgmė;

2. Įsigydami pirotechnikos gaminius, svarbiausiai atminkite, kad sudedamosios jų dalys yra degios. Jei elgsitės neatsargiai ir neteisingai juos laikysite, gaminiai lengvai užsidegs ir įsiplieks gaisras;

3. Nelaikykite pirotechnikos gaminių arti ugnies ar kitų šylančių įrenginių, nedeginkite lauže, nerūkykite šalia pirotechnikos gaminių;

4. Pradėdami darbą su bet kokiu pirotechnikos gaminiu, labai kruopščiai išnagrinėkite instrukciją ir atkreipkite dėmesį į saugumo reikalavimus. Būtina tiksliai laikytis naudojimo instrukcijų;

5. Niekada neardykite ir (ar) nebandykite išrinkti pirotechnikos gaminių;

6. Niekada nesinešiokite ir nelaikykite pirotechnikos gaminių kišenėje;

7. Uždegdami fejerverką, nelaikykite jo rankose (nėra fejerverkų, skirtų laikyti rankose), o uždegus pasišalinkite saugiu atstumu;

8. Nesuveikus fejerverkui niekada nebandykite jo padegti dar kartą. Užtikrinkite, kad prie jo nieko nebūtų 20 minučių, tuomet panardinkite jį į vandenį;

9. Draudžiama naudoti pirotechnikos gaminius esant išgėrus ar apsvaigus;

10. Pirotechnikos gaminius naudokite griežtai pagal jų paskirtį;

11. Siekiant užtikrinti saugią aplinką įvertinkite vietą, kurioje ketinate paleisti fejerverkus (šūvio sprogimo aukštis 25-60 m.);

12. Niekada pirotechnikos gaminių nenukreipkite į žmones, gyvūnus ar lengvai užsidegančius daiktus/objektus;

13. Žiūrovai turėtų stovėti taip, kad vėjas pūstų į nugarą, atitinkamu atstumu nuo fejerverko (bent 30 m.), kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų;

14. Raketų skridimo trajektoriją pasirinkite taip, kad krintančios liekanos (strypeliai) nesužeistų žiūrovų, gyvūnų, nepadegtų pastatų ir pan.;

15. Pirotechnikos gaminius laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje, neleiskite vaikams žaisti su fejerverkais, taip pat su jų atliekomis.

 

DRAUDŽIAMA

 

·         platinti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų;

·         naudoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose savivaldybės tarybos uždraustose vietose;

·         jeigu tai trukdo viešąją rimtį, naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22.00 val. iki 8.00 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinius renginius, kuriuos rengti savivaldybės vykdomoji institucija yra išdavusi leidimą), kitu teisės aktuose nustatytu ar savivaldybės tarybos nustatytu laiku;

·         naudoti civilines pirotechnikos priemones ne pagal paskirtį;

·         naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones, kurių garantijos (saugojimo) laikas yra pasibaigęs;

·         naudoti ir (ar platinti civilines pirotechnikos priemones asmenims, kurie neturi teisės jų įsigyti ir (ar) naudoti;

·         naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones neblaiviems asmenims arba asmenims, apsvaigusiems nuo narkotikų, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų;

·         naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones, kurios yra akivaizdžiai mechaniškai ar kitaip pažeistos, deformuotos, ant kurių yra korozijos ar skysčių dėmių pėdsakų;

·         naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones, kurios neatitinka reikalavimų, numatytų derinamuosiuose Europos Sąjungos teisės aktuose bei jų įgyvendinamuosiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, nustatančiuose ženklinimą atitikties ženklu CE, ir nėra tinkamai paženklintos.

 

CIVILNIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

 

·         F1 kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys;

·         F2 kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 16 metų asmenys;

·         F3 kategorijos fejerverkus, T1 ir P1 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas naudoti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys;

·         F4 kategorijos fejerverkus, T2 ir P2 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti, jas naudoti ir tiekti rinkai tik pirotechnikai.

 

FEJERVERKŲ (PREKIŲ) ĮSIGIJIMO SĄLYGOS

 

1. Visi interneto priegoje www.festima.lt esantys fejerverkai (prekės) parduodami parduotuvėje, esančioje adresu: Naugarduko g. 64, Vilnius. Pirkėjams rekomenduojame prieš atvykstant įsigyti norimų fejerverkų paskambinti telefonu Nr. +370 636 16126 arba pasiteirauti el. paštu: info@festima.lt. Prekių pristatymas už papildomą mokestį.
2. Fejerverkai (prekės) parduodami, grąžinami ir keičiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.