SVARBU ŽINOTI APIE FEJERVERKUS

Paskelbė admin 2018/11/09 0 Komentarai

 

BENDRA INFORMACIJA

 

Civilinės pirotechnikos priemonės – specialiai naudoti pramogai, žemės ūkyje, transporto srityje, buityje, pramonėje ar kuriant filmus, televizijos laidas, teatralizuotus vaidinimus ir kitose civilinėse srityse skirti gaminiai, kuriuose yra sprogstamųjų medžiagų ar sprogstamųjų medžiagų mišinio karščiui, šviesai, garsui, dujoms, dūmams ar tokių efektų deriniui gauti vykstant savaime besitęsiančiai egzoterminei reakcijai.

Atitikties ženklas CE – civilinių pirotechnikos priemonių gamintojo nurodomas ženklas, kuriuo patvirtinama, kad civilinė pirotechnikos priemonė atitinka jai keliamus reikalavimus, numatytus derinamuosiuose Europos Sąjungos teisės aktuose bei jų įgyvendinamuosiuose LR teisės aktuose, nustatančiuose ženklinimą šiuo ženklu.

 

Civilinės pirotechnikos priemonės pagal jų naudojimo būdą arba paskirtį ir pavojingumą skirstomos į:

1) fejerverkus;

2) teatrines pirotechnikos priemones;

3) kitas pirotechnikos priemones.

 

 Fejerverkas – pramogai skirtas civilinės pirotechnikos gaminys.

 • Fejerverkai (civilinės pirotechnikos priemonės/gaminiai) pagal pavojingumą skirstomi:

1) F1 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys labai mažą pavojų, labai mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, taip pat naudoti gyvenamosiose patalpose;

2) F2 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys mažą pavojų, mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, esančiose lauke;

3) F3 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys vidutinį pavojų ir skirti naudoti didelėse atvirose teritorijose, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų ribinių (leistinų) dydžių;

4) F4 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys didelį pavojų ir skirti tvarkyti (prižiūrėti) ir naudoti tik pirotechnikams, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų ribinių (leistinų) dydžių.

 

Teatrinės pirotechnikos priemonės pagal pavojingumą skirstomos:

1) T1 kategorijos civilinės pirotechnikos priemonės – priemonės, skirtos naudoti scenoje ir keliančios mažą pavojų;

2) T2 kategorijos civilinės pirotechnikos priemonės – priemonės, skirtos tvarkyti (prižiūrėti) ir naudoti scenoje tik pirotechnikams.

 

 • F1 kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys;
 • F2 kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 16 metų asmenys;
 • F3 kategorijos fejerverkus, T1 ir P1 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas naudoti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys;
 • F4 kategorijos fejerverkus, T2 ir P2 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti, jas naudoti ir tiekti rinkai tik pirotechnikai.

 

Naudojant civilines pirotechnikos priemones, būtina laikytis šių priemonių naudojimo instrukcijų reikalavimų.

 

PAGRINDINIAI SAUGUMO REIKALAVIMAI

 

1. Perkant civilinės pirotechnikos priemones (toliau - pirotechnikos gaminius) būtina atkreipti dėmesį, kad jų pakuotės nebūtų pažeistos. Gaminius laikykite sausoje vietoje ir originalioje pakuotėje.

2. Įsigydami pirotechnikos gaminius, žinokite, kad sudedamosios jų dalys yra ypač degios. Jei elgsitės neatsargiai ir neteisingai juos laikysite/naudosite, gaminiai ar šalia esantys objektai/medžiagos lengvai užsidegs, įsiplieks gaisras ar įvyks sprogimas.

3. Nelaikykite pirotechnikos gaminių arti ugnies ar kitų karščio šaltinių, nerūkykite šalia pirotechnikos gaminių.

4. Pradėdami darbą su bet kokiu pirotechnikos gaminiu, atidžiai perskaitykite instrukciją ir atkreipkite dėmesį į saugumo reikalavimus. Būtina tiksliai laikytis naudojimo instrukcijos reikalavimų.

5. Niekada neardykite ir nebandykite išrinkti pirotechnikos gaminių, nesinešiokite ir nelaikykite jų kišenėje ar tam neskirtoje vietoje.

6. Prieš naudojimą, pagal instrukcijos reikalavimus (rodyklėmis į viršų), fejerverką padėkite ant lygaus ir stabilaus pagrindo, atviroje vietoje lauke. Įsitikinkite, kad 30-50 m. atstumu nėra lengvai užsidegančių objektų/medžiagų ir virš fejerverko nėra jokių kliūčių.

7. Fejerverko dagtį/knatą uždekite ištiestos rankos atstumu, įsitikinus, kad virš fejerverko nėra jokių jūsų kūno dalių. Uždegdami fejerverko dagtį/knatą, nelaikykite jo rankose (nėra fejerverkų, skirtų laikyti rankose). Uždegus fejerverko dagtį/knatą, nedelsiant pasišalinkite nuo jo ne mažesniu kaip 25 m. atstumu.

8. Pirotechnikos gaminiai (spalvoti dūmai) veikimo metu skleidžia tirštus dūmus, kurie gali būti tepūs ir pavojingi sveikatai.

9. Prieš naudojimą, pirotechnikos gaminio (raketos) medinį strypelį įstatykite vertikaliai į tokį pagrindą/stovą, nuo kurio veikimo metu jis lengvai pakiltų. Raketos skridimo trajektoriją pasirinkite taip, kad krintančios liekanos (strypelis) nesužeistų žiūrovų, gyvūnų, neuždegtų objektų/medžiagų ir pan.

10. Nesuveikus fejerverkui nebandykite jo padegti dar kartą. Užtikrinkite, kad prie jo nieko nebūtų 20 minučių, tuomet panardinkite jį į vandenį.

11. Draudžiama naudoti pirotechnikos gaminius esant neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.

12. Pirotechnikos gaminius naudokite griežtai pagal jų paskirtį ir tik lauke.

13. Siekiant užtikrinti saugią aplinką įvertinkite vietą, kurioje ketinate paleisti fejerverkus (šūvio sprogimo aukštis 25-60 m).

14. Niekada pirotechnikos gaminių nenukreipkite į žmones, gyvūnus ar lengvai užsidegančius objektus/medžiagas.

15. Žiūrovai turėtų stovėti taip, kad vėjas pūstų į nugarą, pagal nurodytą ant kai kurių fejerverkų žiūrovų stovėjimo kryptingumą ir atitinkamu atstumu nuo fejerverko (bent 30 m.), kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų. Norint, kad skleidžiamų efektų matomumas būtų kuo efektyvesnis, rekomenduojamas žiūrėjimo atstumas nuo fejerverko - 40 - 60 m. 

16. Pirotechnikos gaminius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, neleiskite vaikams žaisti su jais, taip pat su jų atliekomis.

17. Panaudotus pirotechnikos gaminius išmeskite į tam skirtą vietą.  

 

DRAUDŽIAMA

 

 • platinti pirotechnikos gaminius (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų;
 • naudoti pirotechnikos gaminius (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose savivaldybės tarybos uždraustose vietose;
 • jeigu tai trukdo viešąją rimtį, naudoti pirotechnikos gaminius nuo 22.00 val. iki 8.00 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinius renginius, kuriuos rengti savivaldybės vykdomoji institucija yra išdavusi leidimą), kitu teisės aktuose nustatytu ar savivaldybės tarybos nustatytu laiku;
 • naudoti pirotechnikos gaminius ne pagal paskirtį;
 • naudoti ir (ar) platinti pirotechnikos gaminius, kurių garantijos (saugojimo) laikas yra pasibaigęs;
 • naudoti ir (ar platinti pirotechnikos gaminius asmenims, kurie neturi teisės jų įsigyti ir (ar) naudoti;
 • naudoti ir (ar) platinti pirotechnikos gaminius neblaiviems asmenims arba asmenims, apsvaigusiems nuo narkotikų, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų;
 • naudoti ir (ar) platinti pirotechnikos gaminius, kurie yra akivaizdžiai mechaniškai ar kitaip pažeisti, deformuoti, ant kurių yra korozijos ar skysčių dėmių pėdsakų;
 • naudoti ir (ar) platinti pirotechnikos gaminius, kurie neatitinka reikalavimų, numatytų derinamuosiuose Europos Sąjungos teisės aktuose bei jų įgyvendinamuosiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, nustatančiuose ženklinimą atitikties ženklu CE, ir nėra tinkamai paženklinti.

 

PIROTECHNIKOS GAMINIŲ (PREKIŲ) ĮSIGIJIMO SĄLYGOS

 

 1. Visi interneto priegoje www.festima.lt esantys pirotechnikos gaminiai (toliau - prekės) parduodami parduotuvėje, esančioje adresu: Naugarduko g. 64, Vilnius. Pirkėjams rekomenduojame prieš atvykstant įsigyti norimų prekių, dėl jų prieinamumo tuo metu, paskambinti telefonu nr. +370 636 16126 arba pasiteirauti el. paštu: info@festima.lt
 2. Prekių kainos gali būti keičiamos, bet ne vėliau nei yra priimamas užsakymas šioms prekėms įsigyti.
 3. Prekių išvaizda, realybėje gali šiek tiek skirtis nuo to, kaip prekė yra atvaizduota jūsų kompiuterio monitoriuje (spalva, dydis, forma, efektai ir pan.).
 4. Prekių pristatymas už papildomą mokestį ir suderinus pristatymo sąlygas. Pirkėjas norėdamas įsigyti prekę ir sąmoningai klaidindamas pardavėją, pateikdamas jam melagingą informaciją apie savo amžių atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei padengia su tuo susijusias pristatymo išlaidas.
 5. Prekės parduodamos, grąžinamos ir keičiamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.