SVARBU ŽINOTI APIE FEJERVERKUS

Paskelbė admin 2018/11/09 0 Komentarai

BENDRA INFORMACIJA

 

 • Fejerverkai (civilinės pirotechnikos priemonės/gaminiai) pagal pavojingumą skirstomi:

1) F1 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys labai mažą pavojų, labai mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, taip pat naudoti gyvenamosiose patalpose;

2) F2 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys mažą pavojų, mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, esančiose lauke;

3) F3 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys vidutinį pavojų ir skirti naudoti didelėse atvirose teritorijose, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų ribinių (leistinų) dydžių;

4) F4 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys didelį pavojų ir skirti tvarkyti (prižiūrėti) ir naudoti tik pirotechnikams, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų ribinių (leistinų) dydžių.

 

PAGRINDINIAI SAUGUMO REIKALAVIMAI

 

1. Perkant civilinės pirotechnikos priemones (toliau - pirotechnikos gaminius) būtina atkreipti dėmesį į jos išorės stovį. Gaminius laikykite sausoje vietoje, orginalioje pakuotėje. Atminkite, jog pirotechnikos gaminiams netinka drėgmė.

2. Įsigydami pirotechnikos gaminius, svarbiausiai atminkite, kad sudedamosios jų dalys yra degios. Jei elgsitės neatsargiai ir neteisingai juos laikysite, gaminiai lengvai užsidegs ir įsiplieks gaisras.

3. Nelaikykite pirotechnikos gaminių arti ugnies ar kitų šylančių įrenginių, nedeginkite lauže, nerūkykite šalia pirotechnikos gaminių.

4. Pradėdami darbą su bet kokiu pirotechnikos gaminiu, labai kruopščiai išnagrinėkite instrukciją ir atkreipkite dėmesį į saugumo reikalavimus. Būtina tiksliai laikytis naudojimo instrukcijų.

5. Niekada neardykite ir (ar) nebandykite išrinkti pirotechnikos gaminių.

6. Niekada nesinešiokite ir nelaikykite pirotechnikos gaminių kišenėje ar tam neskirtoje vietoje.

7. Uždegdami fejerverką, nelaikykite jo rankose (nėra fejerverkų, skirtų laikyti rankose), o uždegus pasišalinkite saugiu atstumu.

8. Nesuveikus fejerverkui nebandykite jo padegti dar kartą. Užtikrinkite, kad prie jo nieko nebūtų 20 minučių, tuomet panardinkite jį į vandenį.

9. Draudžiama naudoti pirotechnikos gaminius esant išgėrus ar apsvaigus.

10. Pirotechnikos gaminius naudokite griežtai pagal jų paskirtį ir tik lauke.

11. Siekiant užtikrinti saugią aplinką įvertinkite vietą, kurioje ketinate paleisti fejerverkus (šūvio sprogimo aukštis 25-60 m).

12. Niekada pirotechnikos gaminių nenukreipkite į žmones, gyvūnus ar lengvai užsidegančius daiktus/objektus.

13. Žiūrovai turėtų stovėti taip, kad vėjas pūstų į nugarą, atitinkamu atstumu nuo fejerverko (bent 30 m), kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų.

14. Raketų skridimo trajektoriją pasirinkite taip, kad krintančios liekanos (strypeliai) nesužeistų žiūrovų, gyvūnų, nepadegtų pastatų ir pan.

15. Pirotechnikos gaminius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, neleiskite vaikams žaisti su jais, taip pat su jų atliekomis.

16. Panaudotus pirotechnikos gaminius išmeskite į tam skirtą vietą.  

 

DRAUDŽIAMA

 

 • platinti pirotechnikos gaminius (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų;
 • naudoti pirotechnikos gaminius (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose savivaldybės tarybos uždraustose vietose;
 • jeigu tai trukdo viešąją rimtį, naudoti pirotechnikos gaminius nuo 22.00 val. iki 8.00 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinius renginius, kuriuos rengti savivaldybės vykdomoji institucija yra išdavusi leidimą), kitu teisės aktuose nustatytu ar savivaldybės tarybos nustatytu laiku;
 • naudoti pirotechnikos gaminius ne pagal paskirtį;
 • naudoti ir (ar) platinti pirotechnikos gaminius, kurių garantijos (saugojimo) laikas yra pasibaigęs;
 • naudoti ir (ar platinti pirotechnikos gaminius asmenims, kurie neturi teisės jų įsigyti ir (ar) naudoti;
 • naudoti ir (ar) platinti pirotechnikos gaminius neblaiviems asmenims arba asmenims, apsvaigusiems nuo narkotikų, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų;
 • naudoti ir (ar) platinti pirotechnikos gaminius, kurie yra akivaizdžiai mechaniškai ar kitaip pažeisti, deformuoti, ant kurių yra korozijos ar skysčių dėmių pėdsakų;
 • naudoti ir (ar) platinti pirotechnikos gaminius, kurie neatitinka reikalavimų, numatytų derinamuosiuose Europos Sąjungos teisės aktuose bei jų įgyvendinamuosiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, nustatančiuose ženklinimą atitikties ženklu CE, ir nėra tinkamai paženklinti.

 

PIROTECHNIKOS GAMINIŲ ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

 

 • F1 kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys;
 • F2 kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 16 metų asmenys;
 • F3 kategorijos fejerverkus, T1 ir P1 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas naudoti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys;
 • F4 kategorijos fejerverkus, T2 ir P2 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti, jas naudoti ir tiekti rinkai tik pirotechnikai.

 

PIROTECHNIKOS GAMINIŲ (PREKIŲ) ĮSIGIJIMO SĄLYGOS

 

 1. Visi interneto priegoje www.festima.lt esantys pirotechnikos gaminiai (toliau - prekės) parduodami parduotuvėje, esančioje adresu: Naugarduko g. 64, Vilnius. Pirkėjams rekomenduojame prieš atvykstant įsigyti norimų prekių, dėl jų prieinamumo tuo metu, paskambinti telefonu nr. +370 636 16126 arba pasiteirauti el. paštu: info@festima.lt
 2. Prekių kainos gali būti keičiamos, bet ne vėliau nei yra priimamas užsakymas šioms prekėms įsigyti.
 3. Prekių išvaizda, realybėje gali šiek tiek skirtis nuo to, kaip prekė yra atvaizduota jūsų kompiuterio monitoriuje (spalva, dydis, forma ir pan.).
 4. Prekių pristatymas už papildomą mokestį ir suderinus pristatymo sąlygas. Pirkėjas norėdamas įsigyti prekę ir sąmoningai klaidindamas pardavėją, pateikdamas jam melagingą informaciją apie savo amžių atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei padengia su tuo susijusias pristatymo išlaidas.
 5. Prekės parduodamos, grąžinamos ir keičiamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.